ქართული კლავიატურა
საძიებო სიტყვა:
   სრული კოდი ქართული დასახელება  
[Expand] კლასი 1 ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები
[Expand] კლასი 2 სიმსივნეები
[Expand] კლასი 3 სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები
[Expand] კლასი 4 ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოვლენილი დაავადებები
[Expand] კლასი 5 ფსიქიკური და ქცევითი აშლილოებები
[Expand] კლასი 6 ნერვული სისტემის დაავადებები
[Expand] კლასი 7 თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები
[Expand] კლასი 8 ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები
[Expand] კლასი 9 სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები
[Expand] კლასი 10 სასუნთქი სისტემის დაავადებები
[Expand] კლასი 11 საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები
[Expand] კლასი 12 კანისა და კანქვეშა ქსოვილების დაავადებები
[Expand] კლასი 13 ძვალ - კუნთოვანი სისტემის და შემადგენელი ქსოვილების დაავადებები
[Expand] კლასი 14 შარდ - სასქესო სისტემის დაავადებები
[Expand] კლასი 15 ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
[Expand] კლასი 16 პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები
[Expand] კლასი 17 თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები
[Expand] კლასი 18 სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
[Expand] კლასი 19 დაზიანება, მოწამვლა და გარე მიზეზების ზემოქმედებები
[Expand] კლასი 20 ავადობისა და სიკვდილიანობის გარე მიზეზები
[Expand] კლასი 21 ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და დაკავშირებულია სამედიცინო სამსახურთან
[Expand] კლასი 22