ქართული კლავიატურა
ლაბორატორის ფილტრი
    • საძიებო სიტყვა
დანართების ფილტრი
    • საძიებო სიტყვა
  სრული კოდი ქართული დასახელება  
[Expand] თავი 1 სისხლი
[Expand] თავი 2 სისხლის კოაგულაციის უნარის გამოკვლევა
[Expand] თავი 3 ძვლის ტვინი
[Expand] თავი 4 შარდი
[Expand] თავი 5 განავალი
[Expand] თავი 6 კუჭის შიგთავსი
[Expand] თავი 7 დუოდენალური შიგთავსი
[Expand] თავი 8 ნახველი
[Expand] თავი 9 ლიქვორი (თავზურგის ტვინის სითხე)
[Expand] თავი 10 გამონაჟონი სითხეები
[Expand] თავი 11 ეუკულატი
[Expand] თავი 12 ქალის სასქესო ორგანოების გამონადენი
[Expand] თავი 13 იმუნოლოგიური გამოკვლევები
[Expand] თავი 14 ციტოლოგიური გამოკვლევები
[Expand] თავი 15 ჰორმონალური გამოკვლევები
[Expand] თავი 16 მიკრობიოლოგია
[Expand] თავი 17 პარაზიტოლოგია
[Expand] თავი 18 გენეტიკური გამოკვლევები
[Expand] თავი 19 ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევები
[Expand] თავი 20 ატომურ-აბსორბციული სპექტროფოტომეტრიის მეთოდის კვლევები
[Expand] თავი 21 კომბინირებული კოდები